നബി(സ) അരുളി : “അല്ലാഹുവില്‍ ശിര്‍ക്ക് ചേര്‍ക്കല്‍ നിങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കറുത്ത ചെറിയ ഉറുമ്പിനെക്കാളും അവ്യക്തമായിട്ടായിരിക്കാം! അതുകൊണ്ട്, ഞാന്‍ നിനക്ക് ചില കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുതരാം. അത് നീ ചെയ്‌താല്‍ ചെറുതും വലുതുമായ ശിര്‍ക്ക് നിന്നില്‍ നിന്ന് അകലുന്നതാണ്, അത് നീ ഇപ്രകാരം (മൂന്നു തവണ) പറയുക”:

203.

اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُبِكَ أَنْ أُشْـرِكَ بِكَ وَأَنا أَعْـلَمْ، وَأَسْتَـغْفِرُكَ لِما لا أَعْـلَم

(ثلاث مرات)

:(صححه الألباني في صحيح الجامع : ٣٧٣١  واحمد ٤٠٣/٤)

” അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ അഊദുബിക്ക അന്‍ ഉഷ്രിക്ക ബിക്ക വഅനാ അഅ്ലം, വ അസ്തഗ്ഫിറുക്ക ലിമാ ലാ അഅ്ലം.”

“അല്ലാഹുവേ! എനിക്ക് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ട് ആരാധനയുടെ ഇനങ്ങള്‍ അല്ലാഹു അല്ലാത്തവര്‍ക്ക് നല്‍കിയും മറ്റും നിന്നോട് ശിര്‍ക്ക് ചേര്‍ക്കുന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ നിന്നോട് രക്ഷതേടുന്നു. എനിക്ക് അറിയാത്തതിന് (അറിയാതെ എന്നില്‍ സംഭവിച്ചു പോയ ശിര്‍ക്കിന് ) ഞാന്‍ നിന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്യുന്നു.” (മൂന്നു തവണ പറയുക)

Comments are closed.

Post Navigation