നബി (സ) അരുളി : “ആരെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്കൊരു നന്മ ചെയ്തുതന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുക:

198.

جَزاكَ اللهُ خَـيْراً

:(صحيح الألباني في سنن الترمذي : ٣٥٢٠ و في صحيح الجامع : ٦٣٦٧)

“ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈര്‍”.

(“അല്ലാഹു താങ്കള്‍ക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം നല്‍കട്ടെ”)

‘നബി (സ) അരുളി : ‘അപ്പോള്‍ അത് ആ നന്മക്ക് അര്‍ഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം (പ്രശംസ) ആകുന്നതാണ്.” (അത് കേട്ടവന്‍ : “വഇയ്യാക്കും” (“നിങ്ങള്‍ക്കും”) എന്ന് മറുപടി പറയാവുന്നതാണ്)

Comments are closed.

Post Navigation