193.

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجيـم

:(البخاري:٦١١٥ ومسلم:٢٦١٠)

“അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്താനി അര്‍റജീം.”

(“ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചില്‍ നിന്ന് അല്ലാഹുവോട്‌ ഞാന്‍ രക്ഷ തേടുന്നു”)

നാം കോപിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവര്‍ കോപിച്ച് പരസ്പരം ശക്തമായി പൊരുതുമ്പോഴും അതിന്‍റെയടുത്തുനിന്ന് ഇതുചൊല്ലിയാല്‍ അത് ശമിക്കുന്നതായി കാണാം!

Comments are closed.

Post Navigation