നബി(സ) അരുളി : നമസ്ക്കാരത്തിലോ ഖുര്‍ആന്‍ പാരായാണത്തിലോ (മറ്റൊ) പിശാചിന്‍റെ വസ്’വാസ് (ബാധ, ദുര്‍ബോധനം) ബാധിച്ചാല്‍ അതില്‍ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടണം, ഇങ്ങനെ പറയുക :

138.

أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْـطانِ الرَّجيـم

: (مسلم:٢٢٠٣)

“അഊദുബില്ലാഹി മിന ശയ്ത്വാനി-ര്‍റജീം.”

“ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ അല്ലാഹുവിനോട് രക്ഷ തേടുന്നു.”

ശേഷം ഇടത് ഭാഗത്ത് തുപ്പല്‍ തെറിപ്പിച്ച് മൂന്ന് തവണ ഊതുക.

Comments are closed.

Post Navigation