238. ജാബിര്‍ (റ) പറഞ്ഞു : “നബി(സ) തന്‍റെ ‘ഖസ്വ്വാഅ്’ എന്ന ഒട്ടകത്തില്‍ കയറി യാത്രയായി, മശ്അറുല്‍ ഹറാമില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഖിബ് ലക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു (ഇഹപര കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു.) ശേഷം ചൊല്ലി:

االلهُ أكْبَر

“അല്ലാഹു അക്ബര്‍”, (“അല്ലാഹു ഏറ്റവും വലിയവനും ഏറ്റവും മഹാനുമാണ്!”)

 

 ശേഷം ഇപ്രകാരവും ചൊല്ലി:

  لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير

:(مسلم:١٢١٨)

 “ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരിക്കലഹു, ലഹുല്‍-മുല്‍കു, വലഹുല്‍-ഹംദു, വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇന്‍ ഖദീര്‍.”

(“യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കര്‍ഹനായി മറ്റാരുമില്ല. അവന്‍ ഏകനും പങ്കുകാരില്ലാത്തവനുമാണ്. പരമാധികാരം അവനാണ്. എല്ലാ സ്തുതിയും നന്ദിയും അവനാണ്. അല്ലാഹു സര്‍വ്വകാര്യത്തിനും അപരിമിത ശക്തിയും കഴിവുമുള്ളവാനാണ്!”

അങ്ങിനെ സൂര്യന്‍ വരുന്നതുവരെ അവിടെ നിന്നു, സൂര്യന്‍ ഉദിച്ചു പൊങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു.” (مسلم:١٢١٨)

Comments are closed.

Post Navigation