നബി(സ) അരുളി : “പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ഉത്തമമായത് അറഫയിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ്! ഞാനും എന്‍റെ മുന്‍ഗാമികളായ നബിമാരും പറഞ്ഞതില്‍ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് (ദിക്ര്‍ : സ്തുതികീര്‍ത്തനം) ഇതാണ്:

237.

لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شَـريكَ له، لهُ المُلـكُ ولهُ الحَمـد، وهوَ على كلّ شيءٍ قدير

:(حسنه الألباني في سنن الترمذي:٣٥٨٥)

“ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, വഹ്ദഹു ലാ ശരിക്കലഹു, ലഹുല്‍-മുല്‍കു, വലഹുല്‍-ഹംദു, വഹുവ അലാ കുല്ലി ശൈഇന്‍ ഖദീര്‍.”

(“യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കര്‍ഹനായി മറ്റാരുമില്ല. അവന്‍ ഏകനും പങ്കുകാരില്ലാത്തവനുമാണ്. പരമാധികാരം അവനാണ്. എല്ലാ സ്തുതിയും നന്ദിയും അവനാണ്. അല്ലാഹു സര്‍വ്വകാര്യത്തിനും അപരിമിത ശക്തിയും കഴിവുമുള്ളവാനാണ്!”

‘അറഫ’യിലെ പ്രധാന ദിക്റും പ്രാര്‍ത്ഥനയും ഇതാണ്.

Comments are closed.

Post Navigation